Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2188(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0006/2008

Внесени текстове :

A6-0006/2008

Разисквания :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Гласувания :

PV 13/03/2008 - 4.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0096

Протокол
сряда, 12 март 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (разискване)
CRE

Доклад относно Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия [2007/2188(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A6-0006/2008)

Claude Turmes представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola (докладчик по становището на комисията ENVI), Romana Jordan Cizelj, от името на групата PPE-DE, Matthias Groote, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Paul Rübig, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia-Adriana Ţicău и Teresa Riera Madurell.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jerzy Buzek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski и Ewa Tomaszewska.

Изказаха се: Stavros Dimas и Claude Turmes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 13.03.2008.

Последно осъвременяване: 15 април 2008 г.Правна информация