Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2549(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0127/2008

Συζήτηση :

PV 13/03/2008 - 9.2
CRE 13/03/2008 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 11.2
CRE 13/03/2008 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0105

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Συλλήψεις διαδηλωτών μετά τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008, B6-0129/2008 και B6-0130/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0124/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0124/2008, B6-0127/2008, B6-0128/2008 και B6-0130/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Μάριος Ματσάκης και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, Ģirts Valdis Kristovskis και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Bart Staes και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0107)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0129/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου