Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2008. gada 9. aprīļa - BriseleGalīgā redakcija

8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0022/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Padomei: Padomes stratēģija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences devītajai kārtējai sanāksmei (COP 9) un Kartahenas protokola par bioloģisko drošību Pušu ceturtajai sanāksmei (COP-MOP 4) (B6-0016/2008).

- (O-0023/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Komisijai: Komisijas stratēģija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences devītajai kārtējai sanāksmei (COP 9) un Kartahenas protokola par bioloģisko drošību Pušu ceturtajai sanāksmei (COP-MOP 4) (B6-0017/2008).

- (O-0024/2008), kuru uzdeva Gerardo Galeote un Luis de Grandes Pascual PPE-DE grupas vārdā Komisijai: New Flame kuģa bojāeja un tās izraisītās sekas Alhesirasas līcī (B6-0018/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos un Cristian Silviu Buşoi - par cīņu pret nelikumīgi iegūtas koksnes nonākšanu ES tirgū (0023/2008).

- Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Richard Howitt - par bērnu ar invaliditāti diskrimināciju un ievietošanu īpašās iestādēs Eiropas Savienībā (0024/2008).

- Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze un Manolis Mavrommatis - par grāmatu vērtību Eiropas kultūrā un par nepieciešamību ierobežot to izmaksas (0025/2008).

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke un Philip Claeys - par Dalailamas paziņojumiem par Ķīnas nežēlīgajiem un neiedomājamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā (0026/2008).

- Mario Borghezio - par nepieņemamajām represijām, ko Ķīna īsteno pret Tibetas tautu (0027/2008).

- Patrick Gaubert - par cilvēktiesību ievērošanu Ķīnas Tautas Republikā (0028/2008).

- Mario Mauro, Iles Braghetto un Cristina Gutiérrez-Cortines - par mācību darbu, augstskolām un pētniecību Eiropas akadēmiskajā vidē (0029/2008).

- Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski un Joel Hasse Ferreira - par to, lai 2011. gadu pasludinātu par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (0030/2008).

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov un Desislav Chukolov - par armēņu genocīdu, ko veica turki laika posmā no 1915. gada līdz 1917. gadam (0031/2008).

- Slavi Binev, Dimitar Stoyanov un Desislav Chukolov - par informētas personas piekrišanas principa aizsardzību saistībā ar orgānu, audu un šūnu ziedošanu (0032/2008).

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 15. maijaJuridisks paziņojums