Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0135/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 13

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11

Приети текстове :

P6_TA(2008)0119

Протокол
сряда, 9 април 2008 г. - БрюкселОкончателна версия

13. Положението в Тибет (внесени предложения за резолюция)

Разискването се състоя на 26.03.2008 (точка 6 от протокола от 26.03.2008).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Тибет (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto и Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, относно Тибет (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, относно положението в Тибет (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam и Michl Ebner, от името на групата PPE-DE, относно Тибет (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Тибет (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts и Roberts Zīle, от името на групата UEN, относно положението в Тибет (B6-0138/2008)

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 10.04.2008.

Последно осъвременяване: 22 април 2008 г.Правна информация