Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0014/2008 (B6-0015/2008)

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 21
CRE 09/04/2008 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
сряда, 9 април 2008 г. - БрюкселОкончателна версия

21. Борба срещу рака в разширения ЕС (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0014/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: Борба срещу рака в разширения Европейски съюз (B6-0015/2008)

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androula Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Antonios Trakatellis, от името на групата PPE-DE, Glenis Willmott, от името на групата PSE, Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, Adamos Adamou, от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Alojz Peterle, Karin Jöns, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik, Marios Matsakis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Péter Olajos, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Androula Vassiliou.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký, Antonios Trakatellis, Glenis Willmott, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Liam Aylward, Kathy Sinnott и Irena Belohorská, от името на комисията ENVI, относно борбата срещу рака в разширения Европейски съюз (B6-0132/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 10.04.2008.

Последно осъвременяване: 22 април 2008 г.Правна информация