Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Onsdagen den 9 april 2008 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Mordet på människorättsaktivisten Munir Saïd Thalib (skriftlig förklaring)
 5.Textning av samtliga program som visas i den statliga televisionen i EU (skriftlig förklaring)
 6.Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Anslagsöverföringar
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Situationen i Tibet (ingivna resolutionsförslag)
 14.Upphävande av parlamentarisk immunitet
 15.Arbetsplan
 16.Välkomsthälsning
 17.Omröstning
  17.1.Godkännande av utnämningen av Androula Vassiliou till ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
 18.Libanon (debatt)
 19.2007 års framstegsrapport om Kroatien - 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Att bekämpa cancer i den utvidgade Europeiska unionen (debatt)
 22.Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (debatt)
 23.Stöd till små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling ***I (debatt)
 24.Fonden för kol- och stålforskning * (debatt)
 25.Den europeiska kulturindustrin (debatt)
 26.En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (debatt)
 27.Fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten ***I (debatt)
 28.Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (debatt)
 29.2009 års budgetriktlinjer - (avsnitt I, II, IV, V, VII, VIII och IX) (debatt)
 30.Ändring av standardbudgetförordningen för genomförandeorgan som ansvarar för förvaltningen av gemenskapsprogram * - Rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 * (debatt)
 31.Utskottens och delegationernas sammansättning
 32.Föredragningslista för nästa sammanträde
 33.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll
Slutlig utgåva (157 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (128 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (46 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (75 kb)
 
Bilaga 1
Slutlig utgåva (62 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (206 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (86 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (185 kb)
 
Bilaga 1
Slutlig utgåva (104 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2008Rättsligt meddelande