Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2210(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0090/2008

Внесени текстове :

A6-0090/2008

Разисквания :

PV 21/04/2008 - 18
CRE 21/04/2008 - 18

Гласувания :

PV 22/04/2008 - 5.6
CRE 22/04/2008 - 5.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0130

Протокол
понеделник, 21 април 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС (разискване)
CRE

Доклад относно донорството и трансплантацията на органи: политически действия на ниво ЕС [2007/2210(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

Adamos Adamou представи доклада.

Изказа се Androula Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer (докладчик по становището на комисията LIBE), Frieda Brepoels, от името на групата PPE-DE, María Sornosa Martínez, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Glenis Willmott, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Harald Ettl, Johannes Blokland, Anne Ferreira и Hélène Goudin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Záborská, Gyula Hegyi, Siiri Oviir, Sylwester Chruszcz, Péter Olajos и Catherine Stihler.

Изказаха се: Androula Vassiliou и Adamos Adamou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 22.04.2008.

Последно осъвременяване: 13 май 2008 г.Правна информация