Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2060(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0117/2008

Разисквания :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2008 - 5.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0146

Протокол
вторник, 22 април 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Освобождаване от отговорност 2006 (разискване)
CRE

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, раздел ІІІ, Комисия

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
(SEC(2007)1056 – C6 0390-2007 – 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC))
Раздел III – Комисия - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
Раздел I – Европейски парламент [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел ІІ – Съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІ – Съвет [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на ЕО

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел IV, Съд на ЕО [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , Раздел V - Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел V - Сметна палата [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел VI, Икономически и социален комитет [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., Раздел VІІ - Комитет на регионите

Доклад относнo освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел VІІ - Комитет на регионите [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , Раздел VІІІ - Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел VІІІ - Европейски омбудсман [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. - Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г. [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г. [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г. [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименованиеЕвропейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 г. [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г. [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г. [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г. [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г. [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г. [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г. [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г. [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г. [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г. [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г. [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г. [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 година [COM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Christofer Fjellner (A6-0106/2008)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г.

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г. [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

Dan Jørgensen представи доклада (A6-0109/2008).

José Javier Pomés Ruiz представи доклада (A6-0091/2008).

Nils Lundgren представи своите доклади (A6-0096/2008, A6-0097/2008, A6-0093/2008, A6-0098/2008, A6-0095/2008, A6-0092/2008 и A6-0094/2008).

След като се обърна към председателя, квалифицирайки го с нелюбезен епитет, Hans-Peter Martin започна представянето на своите доклади.

Председателят го прекъсна незабавно, посочвайки, че тъй като става въпрос за второ апострофиране от подобен характер, той си запазва правото да предприеме мерки срещу него.

__[A26517]__ представи своите доклади (A6-0111/2008, A6-0114/2008, A6-0110/2008, A6-0124/2008, A6-0117/2008, A6-0116/2008, A6-0113/2008, A6-0112/2008, A6-0122/2008, A6-0128/2008, A6-0125/2008, A6-0120/2008, A6-0115/2008, A6-0118/2008, A6-0123/2008, A6-0119/2008, A6-0126/2008, A6-0129/2008, A6-0121/2008 и A6-0127/2008).

Christofer Fjellner представи доклада (A6-0106/2008).

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ralf Walter (докладчик по становището на комисията DEVE), Jamila Madeira (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Luca Romagnoli (докладчик по становището на комисията TRAN), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Bárbara Dührkop Dührkop (докладчик по становището на комисията LIBE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията FEMM), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE-DE, Paulo Casaca, от името на групата PSE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Mogens Camre, от името на групата UEN, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Ashley Mote, независим член на ЕП, Gabriele Stauner, Herbert Bösch, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Daniel Hannan, Esther De Lange, Edit Herczog, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, Péter Olajos, Szabolcs Fazakas и Pierre Pribetich.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Monica Maria Iacob-Ridzi, Richard Corbett и Costas Botopoulos.

Изказаха се: Siim Kallas, Dan Jørgensen, José Javier Pomés Ruiz, Hans-Peter Martin и Christofer Fjellner.

Изказа се Hans-Peter Martin за лично изявление след изказването на Председателя.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 22.04.2008, точка 5.10 от протокола от 22.04.2008, точка 5.11 от протокола от 22.04.2008, точка 5.12 от протокола от 22.04.2008, точка 5.13 от протокола от 22.04.2008, точка 5.14 от протокола от 22.04.2008, точка 5.15 от протокола от 22.04.2008, точка 5.16 от протокола от 22.04.2008, точка 5.17 от протокола от 22.04.2008, точка 5.18 от протокола от 22.04.2008, точка 5.19 от протокола от 22.04.2008, точка 5.20 от протокола от 22.04.2008, точка 5.21 от протокола от 22.04.2008, точка 5.22 от протокола от 22.04.2008, точка 5.23 от протокола от 22.04.2008, точка 5.24 от протокола от 22.04.2008, точка 5.25 от протокола от 22.04.2008, точка 5.26 от протокола от 22.04.2008, точка 5.27 от протокола от 22.04.2008, точка 5.28 от протокола от 22.04.2008, точка 5.29 от протокола от 22.04.2008, точка 5.30 от протокола от 22.04.2008, точка 5.31 от протокола от 22.04.2008, точка 5.32 от протокола от 22.04.2008, точка 5.33 от протокола от 22.04.2008, точка 5.34 от протокола от 22.04.2008, точка 5.35 от протокола от 22.04.2008, точка 7.1 от протокола от 22.04.2008, точка 7.2 от протокола от 22.04.2008 и точка 7.3.

Последно осъвременяване: 10 ноември 2008 г.Правна информация