Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2041(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0093/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/04/2008 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0137

Zápisnica
Utorok, 22. apríla 2008 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Absolutórium za rok 2006 (rozprava)
CRE

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
(SEK(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC))
(SEK(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC))
Oddiel III, Komisia - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel I - Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel I, Európsky parlament [C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel II, Rada [C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0096/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel IV, Súdny dvor [C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0097/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel V, Dvor audítorov [C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0093/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor [C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0098/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel VII, Výbor regiónov [C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0095/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel VIII, Európsky ombudsman [C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0092/2008)

Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Nils Lundgren (A6-0094/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 [C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006 [C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2006 [C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

Absolutórium za rok 2006: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rok 2006 [C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami za rozpočtový rok 2006 [C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006 [C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2006 [C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre obnovu

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 [C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska environmentálna agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 [C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 [C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 [C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 [C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 [C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2006 [C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska železničná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2006 [C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2006 [C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006 [C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

Absolutórium za rok 2006: EUROJUST

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2006 [C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európska policajná akadémia

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2006 [C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

Absolutórium za rok 2006: šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond (ERF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2006 [KOM(2007)0458 – C6 0118/2007 – 2007/2064(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0106/2008)

Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad GNSS za rozpočtový rok 2006 [C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

Dan Jørgensen uviedol správu (A6-0109/2008).

José Javier Pomés Ruiz uviedol správu (A6-0091/2008).

Nils Lundgren uviedol správy (A6-0096/2008, A6-0097/2008, A6-0093/2008, A6-0098/2008, A6-0095/2008, A6-0092/2008 a A6-0094/2008).

Hans-Peter Martin predtým, ako začal uvádzať správy, slovne napadol predsedu.

Predseda okamžite prerušil jeho vystúpenie a oznámil poslancovi, že je to už druhá podobná pripomienka a že si preto vyhradzuje právo prijať opatrenia voči poslancovi.

Hans-Peter Martin uviedol správy (A6-0111/2008, A6-0114/2008, A6-0110/2008, A6-0124/2008, A6-0117/2008, A6-0116/2008, A6-0113/2008, A6-0112/2008, A6-0122/2008, A6-0128/2008, A6-0125/2008, A6-0120/2008, A6-0115/2008, A6-0118/2008, A6-0123/2008, A6-0119/2008, A6-0126/2008, A6-0129/2008, A6-0121/2008 a A6-0127/2008).

Christofer Fjellner uviedol správu (A6-0106/2008).

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ralf Walter (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jamila Madeira (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Luca Romagnoli (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Bárbara Dührkop Dührkop (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezávislý poslanec, Gabriele Stauner, Herbert Bösch, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Daniel Hannan, Esther De Lange, Edit Herczog, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, Péter Olajos, Szabolcs Fazakas a Pierre Pribetich.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Monica Maria Iacob-Ridzi, Richard Corbett a Costas Botopoulos.

Vystúpili títo poslanci: Siim Kallas, Dan Jørgensen, José Javier Pomés Ruiz, Hans-Peter Martin a Christofer Fjellner.

V rozprave vystúpil Hans-Peter Martin s osobným vyhlásením v súvislosti s vystúpením predsedu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.10 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.11 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.12 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.13 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.14 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.15 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.16 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.17 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.18 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.19 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.20 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.21 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.22 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.23 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.24 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.25 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.26 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.27 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.28 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.29 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.30 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.31 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.32 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.33 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.34 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 5.35 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 7.1 zápisnice zo dňa 22.04.2008, bod 7.2 zápisnice zo dňa 22.04.2008 a bod 7.3.

Posledná úprava: 6. mája 2008Právne oznámenie