Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0022/2008 (B6-0016/2008)

Разисквания :

PV 23/04/2008 - 11
CRE 23/04/2008 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
сряда, 23 април 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

11. Европейска стратегия по въпросите на биологичното разнообразие (COP 9) и биологичната безопасност (COP-MOP 4) (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0022/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Съвета: Стратегия на Съвета за деветото редовно заседание на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 9) и четвъртото заседание на страните, подписали Протокола от Картагена относно биологичната безопасност (COP-MOP 4) (B6-0016/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0023/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: Стратегия на Комисията за деветото редовно заседание на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 9) и четвъртото заседание на страните, подписали Протокола от Картагена относно биологичната безопасност (COP-MOP 4) (B6-0017/2008)

Изказа се Miroslav Ouzký, след като сигнализира за срещнати днес затруднения при достъпа до сградите на Парламента, разви своите въпроси с искане за устен отговор.

Janez Podobnik (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса (B6-0016/2008).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Margot Wallström (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса (B6-0017/2008).

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE-DE, María Sornosa Martínez, от името на групата PSE, Johannes Lebech, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Péter Olajos, Magor Imre Csibi, Richard Seeber и Anders Wijkman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig и Hubert Pirker.

Изказаха се: Janez Podobnik и Margot Wallström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký, от името на групата PPE-DE, относно подготовката на заседанията на COP-MOP по въпросите за биологичното разнообразие и биологичната безопасност, които ще се проведат в Бон, Германия (B6-0143/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 24.04.2008.

Последно осъвременяване: 10 юни 2008 г.Правна информация