Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0195/2008

Συζήτηση :

PV 24/04/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2008 - 7.3
CRE 24/04/2008 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.3. Ναυάγιο του New Flame και οι συνέπειές του στον Κόλπο της Algeciras (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0180/2008, B6-0183/2008, B6-0195/2008, B6-0196/2008, B6-0197/2008 και B6-0198/2008

Η συζήτηση έγινε στις 21.04.2008 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.04.2008).

Οι προτάσεις ψηφίσματος έχουν ανακοινωθεί σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2008).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0180/2008

(αντικαθιστά τις B6-0180/2008, B6-0183/2008, B6-0195/2008, B6-0196/2008, B6-0197/2008 και B6-0198/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Gerardo Galeote, Luis de Grandes Pascual και Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Brian Simpson, Inés Ayala Sender και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jeanine Hennis-Plasschaert και Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Adam Bielan, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Michael Cramer και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0176)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Παρεμβαίνει ο Zbigniew Zaleski επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ο Gerardo Galeote παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 6, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου