Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0147/2008

Συζήτηση :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0177

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.4. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0147/2008, B6-0148/2008, B6-0149/2008, B6-0150/2008, B6-0172/2008 και B6-0173/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0147/2008

(αντικαθιστά τις B6-0147/2008, B6-0148/2008, B6-0149/2008, B6-0150/2008, B6-0172/2008 και B6-0173/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon και José Ribeiro e Castro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Irena Belohorská

Ο Bernard Wojciechowski την έχει επίσης υπογράψει.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0177)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Emilio Menéndez del Valle παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 16, η οποία και κρατείται·

Η Gabriela Creţu παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 22, η οποία και κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου