Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0192/2008

Συζήτηση :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.5. Kατάσταση στη Bιρμανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0186/2008, B6-0191/2008, B6-0192/2008, B6-0199/2008, B6-0203/2008 και B6-0204/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0186/2008

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0191/2008

(αντικαθιστά τις B6-0191/2008, B6-0192/2008, B6-0199/2008, B6-0203/2008 και B6-0204/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jules Maaten, Elizabeth Lynne, Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Konrad Szymański, Adam Bielan και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0178)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου