Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2570(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0220/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Приети текстове :

P6_TA(2008)0233

Протокол
четвъртък, 22 май 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.9. Глобален договор за забрана на оръжията със съдържание на уран (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 и B6-0230/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0219/2008

(за замяна на B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 и B6-0230/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE,

Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN,

Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou и Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL,
Adam Bielan, Konrad Szymański, от името на групата UEN, и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, също са подписали RC-B6-0219/2008.

Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek и Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE.

Изказа се Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE, за да отбележи, че неговата група е подписала RC-B6-0219/2008.

приема се (P6_TA(2008)0233)

Последно осъвременяване: 13 юни 2008 г.Правна информация