Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2583(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0265/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14.3.  Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008

Οι Alain Hutchinson, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Marcin Libicki και Μάριος Ματσάκης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Eija-Riitta Korhola και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου