Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2583(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0241/2008

Разисквания :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 16.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0240

Протокол
четвъртък, 22 май 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

16.3. Нарастващото напрежение в Бургунди (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 и B6-0269/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0241/2008

(за замяна на B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 и B6-0269/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE,

Johan Van Hecke и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Raül Romeva i Rueda и Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN,

Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL

Konrad Szymański, от името на групата UEN, също е подписал RC-B6-0241/2008.

приема се (P6_TA(2008)0240)

Последно осъвременяване: 13 юни 2008 г.Правна информация