Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2583(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0266/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.3.  Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0241/2008

(αντικαθιστά τις B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Johan Van Hecke και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda και Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, έχει επίσης υπογράψει την RC-B6-0241/2008.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0240)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου