Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0297/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0297/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0305

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

22. 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής Ένωσης
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής Ένωσης

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janelly Fourtou, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Μάριος Ματσάκης και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνει ο László Kovács.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, σχετικά με την τεσσαρακοστή επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης (B6-0297/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου