Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0173/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0173/2008

Συζήτηση :

OJ 16/06/2008 - 7
PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

23. Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0173/2008)

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου