Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
ProtokółInne formaty
Środa, 18 czerwca 2008 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie Rady Europejskiej po referendum w Irlandii (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Zatwierdzenie nowego przydziału kompetencji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques`a Barrot (głosowanie)
  3.2.Zatwierdzenie nominacji Antonio Tajaniego na członka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  3.3.Osoby zaginione na Cyprze - działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  3.4.Wspólne normy i procedury odsyłania nielegalnych imigrantów pochodzących z państw trzecich ***I (głosowanie)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Uroczyste posiedzenie - 2008, Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
 6.Głosowanie (ciąg dalszy)
  6.1.Wewnętrzny rynek energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  6.2.Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  6.3.Agencja ds. Współpracy pomiędzy Organami Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)
  6.4.Ochrona pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg ***I (głosowanie)
  6.5.Dostosowanie niektórych aktów zgodnie z decyzją 1999/468/WE Rady zmienioną decyzją 2006/512/WE – dostosowanie w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część pierwsza ***I (głosowanie)
  6.6.Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE – dostosowanie w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część trzecia ***I (głosowanie)
  6.7.Autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie * (głosowanie)
  6.8.Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie końcowe)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład Parlamentu
 11.Środki mające zaradzić wzrostowi cen ropy (debata)
 12.Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)
 13.Przygotowanie szczytu UE/Rosja (26-27 czerwca 2008) (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Transport lądowy towarów niebezpiecznych ***II (debata)
 17.Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej ***I (debata)
 18.Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół
Wersja ostateczna (150 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (118 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (497 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1020 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (207 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (184 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (888 kb)
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2008Informacja prawna