Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2602(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0317/2008

Συζήτηση :

PV 19/06/2008 - 9.1
CRE 19/06/2008 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.1. Bιρμανία: Συνεχιζόμενη κράτηση πολιτικών κρατουμένων
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0314/2008, B6-0315/2008, B6-0317/2008, B6-0320/2008, B6-0321/2008 και B6-0324/2008

Οι Mikel Irujo Amezaga, Μάριος Ματσάκης, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Erik Meijer και Józef Pinior παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου