Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2602(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0314/2008

Разисквания :

PV 19/06/2008 - 9.1
CRE 19/06/2008 - 9.1

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 10.1

Приети текстове :

P6_TA(2008)0312

Протокол
четвъртък, 19 юни 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.1. Бирма (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0314/2008, B6-0315/2008, B6-0317/2008, B6-0320/2008, B6-0321/2008 и B6-0324/2008.

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0314/2008

(за замяна на B6-0314/2008, B6-0315/2008, B6-0317/2008, B6-0320/2008, B6-0321/2008 et B6-0324/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam и Thomas Mann, от името на групата PPE-DE
Pasqualina Napoletano и Glenys Kinnock, от името на групата PSE
Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez и Marco Cappato, от името на групата ALDE
Frithjof Schmidt и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE
Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska и Konrad Szymański, от името на групата UEN
Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0312)

Последно осъвременяване: 27 ноември 2008 г.Правна информация