Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0330/2008

Разисквания :

PV 19/06/2008 - 9.3
CRE 19/06/2008 - 9.3

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 10.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0314

Протокол
четвъртък, 19 юни 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.3. Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0326/2008, B6-0327/2008, B6-0328/2008, B6-0329/2008, B6-0330/2008 и B6-0331/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0326/2008

(за замяна на B6-0326/2008, B6-0327/2008, B6-0328/2008, B6-0329/2008, B6-0330/2008 и B6-0331/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda и Paulo Casaca, от името на групата PSE
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez и Marco Cappato, от името на групата ALDE
Angelika Beer и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата UEN
Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0314)

Последно осъвременяване: 27 ноември 2008 г.Правна информация