Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0144(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0176/2008

Rozpravy :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Hlasování :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0332

Zápis
Pondělí 7. července 2008 - ŠtrasburkKonečné znění

19. Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ***II – Potravinářské přidatné látky ***II – Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***II – Potravinářské enzymy ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přidatných látkách [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0176/2008)

Åsa Westlund uvedla doporučení pro druhé čtení A6-0179/2008 a A6-0180/2008.

Mojca Drčar Murko uvedla doporučení pro druhé čtení (A6-0177/2008).

Pilar Ayuso, kterou je zastoupena Avril Doyle, uvedla doporučení pro druhé čtení (A6-0176/2008).

Vystoupila Androula Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE-DE, Edite Estrela za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezařazená, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Anja Weisgerber, Gyula Hegyi a Horst Schnellhardt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hiltrud Breyer a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Androula Vassiliou, Åsa Westlund, Jean-Claude Martinez a Mojca Drčar Murko

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 08.07.2008, bod 8.16 zápisu ze dne 08.07.2008, bod 8.17 zápisu ze dne 08.07.2008 a bod 8.18 zápisu ze dne 08.07.2008.

Poslední aktualizace: 25. srpna 2008Právní upozornění