Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0342/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.5. Situationen i Kina efter jordbävningen och inför de olympiska spelen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 och B6-0346/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0338/2008

(ersätter B6-0338/2008 och B6-0346/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0338/2008

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0340/2008

(ersätter B6-0340/2008 och B6-0341/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock och Vito Bonsignore för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen

Även Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0340/2008.

Antogs (P6_TA(2008)0362)

(Resolutionsförslagen B6-0342/2008 och B6-0346/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Talmannen, som hade konstaterat att flera ledamöter ville att man skulle hålla en sammanslagen omröstning om ändringsförslagen 1-6 och 9-10 (RC-B6-0340/2008), lade fram detta förslag till kammaren, vilket kammaren godkände.

Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8, vilket beaktades. Det muntliga ändringsförslaget förkastades.

Reinhard Rack yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.

José Ribeiro e Castro yttrade sig om omröstningsresultatet.

Senaste uppdatering: 29 juli 2008Rättsligt meddelande