Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0368/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0366

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.1. Εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Kασμίρ
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 και B6-0368/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Ryszard Czarnecki, ο τελευταίος και επί του ζητήματος της διαπίστωσης απαρτίας, Jean Lambert, Esko Seppänen, κυρίως επί της ερμηνείας του άρθρου 149 του Κανονισμού, την οποία έδωσε ο Πρόεδρος, και Bernd Posselt παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Laima Liucija Andrikienė, Μάριος Ματσάκης, ο τελευταίος σχετικά με την παρέμβαση της Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου