Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2617(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0366/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 12.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0367

Протокол
четвъртък, 10 юли 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.2. Положението в Бангладеш
CRE

Предложения за резолюция B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 и B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis и Esko Seppänen представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, Neena Gill, от името на групата PSE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek и Jo Leinen, за да изрази отношение по евентуалното отпадане на предложенията за резолюция, което се разглеждаше в момента.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, относно изказването на Neena Gill, и Zdzisław Zbigniew Podkański (Председателят, препращайки към изказването на Jo Leinen, посочи, че в такъв случай трябва де се приложат разпоредбите на член 115, параграф 6 от правилника).

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 10.07.2008.

Последно осъвременяване: 27 август 2008 г.Правна информация