Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2618(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0369/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0368

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.3. Η θανατική ποινή, ιδιαίτερα η περίπτωση Troy Davis
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 και B6-0370/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė και Ana Maria Gomes παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska και Maciej Marian Giertych.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Neena Gill επί προσωπικού μετά τις παρεμβάσεις του Μάριου Ματσάκη.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου