Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. juuli 2008 - StrasbourgAjutine väljaanne

12.1. Väidetavad massihauad India poolt administreeritavas Kashmiris (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0349/2008

(asendades B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ja Sajjad Karim fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Richard Howitt fraktsiooni PSE nimel,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,

Jean Lambert ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel,

André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA-PROV(2008)0366)

Viimane päevakajastamine: 11. juuli 2008Õigusalane teave