Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2099(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0305/2008

Debatai :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Balsavimas :

PV 24/09/2008 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0451

Protokolas
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

10. Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos***I - Europos elektroninių ryšių rinkos institucija ***I - Bendras požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, spektrą - Elektroninių ryšių tinklai ir universaliosios paslaugos, asmens duomenų ir vartotojų apsauga ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Catherine Trautmann (A6-0321/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos įsteigimo [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008).

Pranešimas dėl „Kaip pasinaudoti visais skaitmeninio dividendo privalumais Europoje. Bendras požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, spektrą“ [2008/2099(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0305/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) No 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Malcolm Harbour (A6-0318/2008).

Kalbėjo: Luc Chatel (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Eric Besson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia ir Malcolm Harbour pranešimus pristatė:

Kalbėjo: Jutta Haug (BUDG komiteto nuomonės referentas), Karsten Friedrich Hoppenstedt (ECON komiteto nuomonės referentas), Gunnar Hökmark (ECON komiteto nuomonės referentas), Robert Goebbels (ECON komiteto nuomonės referentas), Sophia in 't Veld (ECON komiteto nuomonės referentas), Reino Paasilinna (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marian Zlotea (IMCO komiteto nuomonės referentas), Edit Herczog (IMCO komiteto nuomonės referentas), Manolis Mavrommatis (CULT komiteto nuomonės referentas), Cornelis Visser (CULT komiteto nuomonės referentas), Gyula Hegyi (CULT komiteto nuomonės referentas), Ignasi Guardans Cambó (CULT komiteto nuomonės referentas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (JURI komiteto nuomonės referentas), Manuel Medina Ortega (JURI komiteto nuomonės referentas), Alexander Alvaro (LIBE komiteto nuomonės referentas), Angelika Niebler PPE-DE frakcijos vardu, Erika Mann PSE frakcijos vardu, Patrizia Toia ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Desislav Chukolov , nepriklausomas Parlamento narys, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud ir Cristian Silviu Buşoi.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská ir Stavros Lambrinidis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy ir Pierre Pribetich.

Kalbėjo: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia ir Malcolm Harbour.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: per kitą mėnesinę sesiją.

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 17 d.Teisinis pranešimas