Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0321/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0449

Proces-verbal
Marţi, 2 septembrie 2008 - BruxellesEdiţie definitivă

10. Reţele şi servicii de comunicaţii electronice***I - Autoritatea europeană de reglementare a pieţei comunicaţiilor electronice ***I - Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală - Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, protejarea vieţii private şi protecţia consumatorilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Raport privind „Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală” [2008/2099(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor legate de rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Au intervenit: Luc Chatel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Eric Besson (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (membră a Comisiei).

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia şi Malcolm Harbour şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Gunnar Hökmark (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Robert Goebbels (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Sophia in 't Veld (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Reino Paasilinna (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marian Zlotea (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Edit Herczog (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Manolis Mavrommatis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cornelis Visser (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Gyula Hegyi (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Ignasi Guardans Cambó (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Manuel Medina Ortega (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Alexander Alvaro (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Angelika Niebler, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, în numele Grupului PSE, Patrizia Toia, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Desislav Chukolov, neafiliat, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud şi Cristian Silviu Buşoi.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská şi Stavros Lambrinidis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy şi Pierre Pribetich.

Au intervenit: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia şi Malcolm Harbour

Dezbaterea s-a încheiat.

Votare: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2008Notă juridică