Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2621(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0388/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Приети текстове :

P6_TA(2008)0406

Протокол
сряда, 3 септември 2008 г. - БрюкселОкончателна версия

15. Хилядолетие за развитие - Цел 5 : подобряване на майчиното здраве (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Хилядолетие за развитие - Цел 5 : подобряване на майчиното здраве

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Beniamino Donnici, от името на групата ALDE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela и Françoise Castex.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Маруся Иванова Любчева, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski и Catherine Stihler.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Benita Ferrero-Waldner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Margrete Auken и Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, относно Целите на хилядолетието за развитие и майчината смъртност (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva и Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, относно Цел 5 на хилядолетието за развитие (здравословно състояние на майките) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, относно майчината смъртност в подготовка за срещата на високо равнище на ООН на 25 септември - преглед на Целите на хилядолетието за развитие (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Целите на хилядолетието за развитие и майчината смъртност (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill и Anne Van Lancker, от името на групата PSE, относно майчината смъртност преди срещата на високо равнище на ООН на 25 септември - преглед на Целите на хилядолетието за развитие (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно Цел 5 на хилядолетието за развитие (здравословно състояние на майките) (B6-0396/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 04.09.2008.

Последно осъвременяване: 2 октомври 2008 г.Правна информация