Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2621(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0395/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0406

Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - BrukselaWersja ostateczna

15. Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, Beniamino Donnici w imieniu grupy ALDE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela i Françoise Castex.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski i Catherine Stihler.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Benita Ferrero-Waldner.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Margrete Auken i Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva i Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowie macierzyńskie) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie umieralności okołoporodowej matek przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w dniu 25 września – przegląd milenijnych celów rozwoju (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill i Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, w sprawie umieralności okołoporodowej matek przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w dniu 25 września – przegląd milenijnych celów rozwoju (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowie macierzyńskie) (B6-0396/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 04.09.2008.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2008Informacja prawna