Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0248/2008

Teksty złożone :

A6-0248/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0402

Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - BrukselaWersja ostateczna

18. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w spawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Timothy Kirkhope przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Wolfgang Bulfon (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Peter Mandelson.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Timothy Kirkhope.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 04.09.2008.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2008Informacja prawna