Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0415/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - BrukselaWersja ostateczna

7.3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 i B6-0416/2008

Debata odbyła się dnia 09.07.2008 (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 04.09.2008 (pkt 2 protokołu z dnia 04.09.2008).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0343/2008

(zastępujący B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 i B6-0382/2008):

złożony przez następujących posłów:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser i Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini i Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL,

Brian Crowley

Przyjęto (P6_TA(2008)0404)

(Projekty rezolucji B6-0415/2008 i B6-0416/2008 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2008Informacja prawna