Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

7.5. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 και B6-0396/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0377/2008

(αντικαθιστά τις B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 και B6-0395/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Margrete Auken και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0406)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0396/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Παρεμβαίνει η Ewa Tomaszewska επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου