Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2239(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0296/2008

Debatter :

PV 22/09/2008 - 19
CRE 22/09/2008 - 19

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0426

Protokoll
Måndagen den 22 september 2008 - BrysselSlutlig utgåva

19. Hedgefonder och private equity – transparens i institutionella investerares verksamhet (debatt)
CRE

Betänkande om hedgefonder och private equity [2007/2238(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om transparens i institutionella investerares verksamhet [2007/2239(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

Poul Nyrup Rasmussen redogjorde för sitt betänkande (A6-0338/2008).

Klaus-Heiner Lehne redogjorde för sitt betänkande (A6-0296/2008).

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Sharon Bowles (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Harald Ettl (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kurt Joachim Lauk för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Konstantinos Droutsas för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, och Jean-Paul Gauzès.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Ilda Figueiredo, Nils Lundgren, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Pervenche Berès, Andrzej Wielowieyski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Zuzana Roithová, Kristian Vigenin, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna, Silvia-Adriana Ţicău, Antolín Sánchez Presedo, Costas Botopoulos, Manuel António dos Santos och Mia De Vits.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Purvis, Victor Boştinaru och Margarita Starkevičiūtė.

Talare: Charlie McCreevy, Poul Nyrup Rasmussen och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 23.09.2008 och punkt 5.13 i protokollet av den 23.09.2008.

Senaste uppdatering: 10 november 2008Rättsligt meddelande