Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0271(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0282/2008

Ingivna texter :

A6-0282/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0428

Protokoll
Tisdagen den 23 september 2008 - BrysselSlutlig utgåva

5.15. Avfallsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0282/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0428)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0428)

Senaste uppdatering: 18 november 2008Rättsligt meddelande