Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0239(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0334/2008

Debaty :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Głosowanie :

PV 24/09/2008 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0443

Protokół
Wtorek, 23 września 2008 r. - BrukselaWersja ostateczna

9. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***II - Dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego ***II - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***II - Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***II – Wspólne reguły i normy dotyczące organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) ***II - Wspólne reguły i normy dotyczące organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego
odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków [06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0333/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie) [05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych
reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) [05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) [05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Dirk Sterckx przedstawił zalecenie A6-0334/2008.

Paolo Costa przedstawił zalecenie A6-0333/2008.

Dominique Vlasto przedstawiła zalecenie A6-0335/2008.

Luis de Grandes Pascual przedstawił zalecenia A6-0331/2008 i A6-0330/2008.

Jaromír Kohlíček przedstawił zalecenie A6-0332/2008.

Głos zabrali: Dominique Bussereau (urzędujący przewodniczący Rady) i Antonio Tajani (członek Komisji).

Głos zabrał Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2008Informacja prawna