Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
MinutiFormati oħra
It-Tlieta, 23 ta' Settembru 2008 - BrussellVerżjoni finali
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Mistoqsijiet orali (tressiq)
 4.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu * - Protezzjoni tad-data personali * (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Statistika Komunitarja dwar il-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Modifika tar-Regolament (KE) Nru 338/97 rigward setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Statistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4.Is-sena Ewropea tal-Kreattività u l-Innovazzjoni (2009) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5.Il-kategoriji ta' uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej li għalihom japplikaw d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6.Abbozz ta' Baġit ta' Emenda Nru 6/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.7.Segwitu tal-Konferenza ta' Monterrey ta' l-2002 dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.8.Evalwazzjoni tas-Suq Intern (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.9.Intejbu l-kwalità ta' l-edukazzjoni ta' l-għalliema (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.10.Il-Proċess ta' Bologna u l-mobilità ta' l-istudenti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.11.L-allinjament ta’ atti legali mad-deċiżjoni l-ġdida dwar il-Komitoloġija (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.12.Fondi alternattivi u fondi ta' investiment (votazzjoni)
  5.13.Trasparenza għal investituri istituzzjonali (votazzjoni)
  5.14.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 rigward is-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni ***I (votazzjoni)
  5.15.Modifika tar-Regolament (KE) Nru 2150/2005 dwar l-istatistika dwar l-iskart ***I (votazzjoni)
  5.16.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (it-tieni parti) ***I (votazzjoni)
  5.17.L-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  5.18.Koloranti għall-prodotti mediċinali (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  5.19.Oġġetti ta' l-ikel għal użu ta' nutriment partikolari (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  5.20.Testijiet dwar jekk il-vetturi u l-karrijiet tagħhom humiex tajba għat-triq (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  5.21.Is-solventi ta' l-estrazzjoni użati fil-produzzjoni ta' l-oġġetti ta' l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  5.22.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu *(votazzjoni)
  5.23.Protezzjoni tad-data personali * (votazzjoni)
  5.24.Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (2007) (votazzjoni)
  5.25.Is-sitwazzjoni u l-perspettivi ta' l-agrikoltura fir-reġjuni muntanjużi (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità ***II - L-investigazzjoni ta' inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***II - Ir-responsabbiltà ta’ trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' inċidenti ***II - Il-kontroll ta' l-Istat tal-Port (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***II - Regoli komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) ***II - Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 10.Merħba
 11.Sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità ***II - L-investigazzjoni ta' inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***II - Ir-responsabbiltà ta’ trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' inċidenti ***II - Il-kontroll ta' l-Istat tal-Port (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***II - Regoli komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) ***II - Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (tfassil mill-ġdid) ***II (tkomplija tad-dibattitu)
 12.Atti ta' piraterija fuq il-baħar (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 14.Migrazzjoni għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (deċiżjoni) * - Migrazzjoni għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (regolament) * (dibattitu)
 15.Ftehim internazzjonali dwar l-Injam Tropikali ta' l-2006 * - Ftehim internazzjonali dwar l-Injam Tropikali ta' l-2006 (dibattitu)
 16.Modifika ta' l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (dibattitu)
 17.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA
Minuti
Verżjoni finali (250 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (202 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (296 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (1429 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (281 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (170 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (798 kb)
Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Novembru 2008Avviż legali