Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0420/2008

Arutelud :

PV 24/09/2008 - 4
CRE 24/09/2008 - 4

Hääletused :

PV 24/09/2008 - 10.4

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 24. september 2008 - BrüsselLõplik väljaanne

4. Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammiga (arutelu)
CRE

Arutelu: Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammiga

Sõna võtsid Hartmut Nassauer fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Graham Booth fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel.

Sõna võttis Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Diana Wallis, Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer, Salvador Garriga Polledo, Evelyne Gebhardt, Bernard Lehideux, Andreas Schwab, Claudio Fava, Jean Marie Beaupuy ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Libor Rouček, Lambert van Nistelrooij, Katerina Batzeli, Georg Jarzembowski, Ingeborg Gräßle, Genowefa Grabowska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Szabolcs Fazakas ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Olbrycht, Danutė Budreikaitė, Monica Maria Iacob-Ridzi ja James Nicholson.

Sõna võttis Margot Wallström.

Kodukorra artikli 33 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Hartmut Nassauer ja Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel: Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogramm (B6-0420/2008);

- Martin Schulz ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel: Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloomeprogrammiga (B6-0424/2008);

- Francis Wurtz, Esko Seppänen ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel: Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogramm (B6-0438/2008);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mario Borghezio, Hanna Foltyn-Kubicka ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel: Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogramm (B6-0439/2008);

- Eva Lichtenberger, Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammiga (B6-0447/2008);

- Silvana Koch-Mehrin ja Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammiga (B6-0448/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.09.2008protokoll punkt 10.4.

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2008Õigusalane teave