Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0447/2008

Debatten :

PV 24/09/2008 - 4
CRE 24/09/2008 - 4

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 10.4

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 24 september 2008 - BrusselDefinitieve uitgave

4. Prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevend en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
CRE

Debat: Prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevend en werkprogramma van de Commissie voor 2009

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Diana Wallis, Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer, Salvador Garriga Polledo, Evelyne Gebhardt, Bernard Lehideux, Andreas Schwab, Claudio Fava, Jean Marie Beaupuy en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Libor Rouček, Lambert van Nistelrooij, Katerina Batzeli, Georg Jarzembowski, Ingeborg Gräßle, Genowefa Grabowska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Szabolcs Fazakas en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Olbrycht, Danutė Budreikaitė, Monica Maria Iacob-Ridzi en James Nicholson.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 33 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hartmut Nassauer en Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0420/2008),

- Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over prioriteiten van het EP in het wetgevingsprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0424/2008),

- Francis Wurtz, Esko Seppänen en Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0438/2008),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mario Borghezio, Hanna Foltyn-Kubicka en Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0439/2008),

- Eva Lichtenberger, Monica Frassoni en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0447/2008),

- Silvana Koch-Mehrin en Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (B6-0448/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 24.09.2008.

Laatst bijgewerkt op: 3 december 2008Juridische mededeling