Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0434/2008

Debatter :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 25 september 2008 - BrysselSlutlig utgåva

4. Sociala paketet (andra delen: Gränsöverskridande sjukvård) (debatt)
CRE

Första delen av debatten ägde rum den 2 september 2008 (punkt 4 i protokollet av den 02.09.2008).

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sociala paketet (andra delen: Gränsöverskridande sjukvård)

Roselyne Bachelot-Narquin (rådets tjänstgörande ordförande) och Androula Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker och Marian Harkin.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin och Panayiotis Demetriou.

Talare: Roselyne Bachelot-Narquin och Androula Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om det sociala paketet (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, om det sociala paketet (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten och Viktória Mohácsi för ALDE-gruppen, om det sociala paketet (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om det sociala paketet (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir och Stephen Hughes för PSE-gruppen, om det sociala paketet (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo och Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, om det sociala paketet (B6-0434/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 25.09.2008.

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING

Senaste uppdatering: 20 oktober 2008Rättsligt meddelande