Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2640(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0527/2008

Συζήτηση :

PV 08/10/2008 - 17
CRE 08/10/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2008 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0470

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

17. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wojciech Roszkowski, Árpád Duka-Zólyomi και Adrian Severin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marian Harkin, Jana Hybášková, Józef Pinior, Jas Gawronski και Libor Rouček.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke και Zita Pleštinská.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Charlie McCreevy.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Pasqualina Napoletano και Klaus Hänsch, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0527/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Janusz Onyszkiewicz και Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0530/2008),

- André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Λευκορωσία (B6-0532/2008),

- Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2008 στην Λευκορωσία (B6-0533/2008),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard Czarnecki και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Λευκορωσία μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2008 (B6-0534/2008),

- Elisabeth Schroedter και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0535/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου