Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0095/2008 (B6-0473/2008)

Debatter :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Demokrati, mänskliga rättigheter och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0095/2008) från Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen, till rådet: Demokrati, mänskliga rättigheter och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam (B6-0473/2008)

Muntlig fråga (O-0096/2008) från Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen, till kommissionen: Demokrati, mänskliga rättigheter och det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam (B6-0474/2008)

Marco Cappato utvecklade de muntliga frågorna.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna..

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Barbara Weiler för PSE-gruppen, och Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Jim Allister, grupplös, Bernd Posselt och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Konrad Szymański och Marco Cappato.

Talare: Jean-Pierre Jouyet och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen, om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och mänskliga rättigheter (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt och Barbara Weiler för PSE-gruppen, om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam samt mänskliga rättigheter (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Inese Vaidere för UEN-gruppen, om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och de mänskliga rättigheterna (B6-0542/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 22.10.2008.

Senaste uppdatering: 17 november 2008Rättsligt meddelande