Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0073(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0378/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.2
PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0518

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *** - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (συζήτηση)
CRE

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0378/2008)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Η Doris Pack παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin και Johannes Lebech.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis και Gisela Kallenbach.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn και Doris Pack.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (B6-0541/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008 και σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.55 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6.05 μ.μ.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου