Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0375/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0375/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0517

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Αερολιμενικά τέλη ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ο Ulrich Stockmann παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Arūnas Degutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Mieczysław Edmund Janowski.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Ulrich Stockmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου