Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2635(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0537/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0537/2008

Συζήτηση :

PV 23/10/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.3
CRE 23/10/2008 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0519

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα

Η συζήτηση έγινε στις 23.09.2008 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.09.2008).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με την πειρατεία στη θάλασσα (B6-0537/2008)

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου