Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0358/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0358/2008

Συζήτηση :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0524

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 [2008/2158(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

Η Dushana Zdravkova παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος (Διαμεσολαβητής) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Μανώλης Μαυρομμάτης, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Μαρία Ματσούκα, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău και Alessandro Battilocchio.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova και Hans-Peter Martin για προσωπικό ζήτημα εν συνεχεία της παρέμβασης του Michael Cashman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου