Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0571/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0571/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 14
CRE 22/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0523

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.7. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 και B6-0574/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0571/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 και B6-0574/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek και Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi και Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0523)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου